Škofjeloški pasijon – med vero in dvomom

Avtorji

  • Neža Zajc

Povzetek

Članek poskuša z obravnavo prvega slovenskega dramskega zapisa zgoščeno podati osrednje interesne smernice njegovega proučevanja. Osvetlitev literarno-zgodovinskih okoliščin nastanka pasijona naj bi utemeljila zvrstno pripadnost ter posebno skladanje z osnovnimi načeli literarno-umetnostne dobe baroka. Uvrstitev v tri t. i. različne smeri baroka, ki pomenijo obenem tudi različne ravni upodobitve, naj bi predstavila kompleksnost baročne dobe nasploh ter odprla problematiko položaja, v katerem se nahaja literarno delo v tistem času. Jezikovna ter predvsem ozko slogovna analiza naj bi potrdila ustrezno literarno-teoretsko opredelitev Škofjeloškega pasijona ter se dotaknila še neraziskanih poti proučevanja tega dramskega besedila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Zajc, N. (2024). Škofjeloški pasijon – med vero in dvomom. Jezik in Slovstvo, 48(5), 25-37. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17277