Vloga besedilnega korpusa pri postavitvi geselskega članka v enojezičnem slovarju

Avtorji

  • Nina Drstvenšek

Povzetek

Članek ponazori uporabo besedilnega korpusa pri postavitvi geselskega članka v enojezičnem slovarju. V uvodu opiše, kako korpusi prispevajo h kakovosti leksikografskega dela, v nadaljevanju pa se osredotoči na kognitivni profil, ki ga izdelamo s pomočjo analize korpusnih konkordanc. Iz kognitivnega profila je moč razbrati predvsem dva tipa podatkov: pomene iztočnice, ki so izpričani v korpusu, in slovnično-pomenske vzorce, ki se vežejo na posamezne pomene. Članek preveri, kako lahko tako pridobljene podatke uporabimo kot ogrodje za sestavo geselskega članka, in zaključuje s predvidevanji o (delni) avtomatizaciji postopka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Drstvenšek, N. (2024). Vloga besedilnega korpusa pri postavitvi geselskega članka v enojezičnem slovarju. Jezik in Slovstvo, 48(5), 65-81. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17280