Alamut – ob zgodbi in pripovedi,

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič

Povzetek

Bralcu Alamuta omogoči celovito bralno izkušnjo prepletenost užitkarskega in poglobljenega oz. kritičnega branja, kjer je pri prvem branju bralna pozornost usmerjena na zgodbo, pri drugem pa na pripoved. Prehajanje med obema vrstama branja (oz. iz nižje ravni na višjo) se učenci lahko naučijo ob pomoči učiteljev – vzporedno branje Alamuta je v prispevku nakazalo, da je letošnji maturitetni roman zgodbeno učinkovit in privlačen, pripovedno pa manj izčiščen in delno trivializiran.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2024). Alamut – ob zgodbi in pripovedi,. Jezik in Slovstvo, 49(1), 43-55. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17289