Priprava, izvedba in pomen perceptivnih testov za fonetično-fonološke raziskave (na primeru analize fonoloških parov)

Avtorji

  • Hotimir Tivadar

Povzetek

V članku predstavljeni perceptivni testi, pripravljeni po vzoru praške fonetične šole, so poskus objektivizacije raziskovanja in ustreznega vrednotenja govorjenega jezika, kar bo prav gotovo pomembno prispevalo k raziskovanju slovenskega jezika kot empirično preverljive danosti. Pri slušni analizi je še posebej pomembna ustrezna priprava in izvedba preverjanja določenih fonetičnih lastnosti. Raziskovali smo razpoznavanje nekaterih segmentnih (fonemov /e/ in /E/ ter /o/ in /O/) in nadsegmentnih značilnosti (fonološkost trajanja pri fonemih /a/, /i/, /u/).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Tivadar, H. (2024). Priprava, izvedba in pomen perceptivnih testov za fonetično-fonološke raziskave (na primeru analize fonoloških parov). Jezik in Slovstvo, 49(2), 17-36. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17293