Razvijanje razumevanja in vrednotenja govorjenega besedila

Avtorji

  • Jerica Vogel

Povzetek

Bistveno vprašanje, zastavljeno v prispevku, je, ali je za razvijanje sporazumevalne zmožnosti dovolj le sporazumevalna izkušnja ali pa je treba o praksi tudi razmišljati in jo opisovati. Pregledane so ugotovitve o poteku razumevanja in spretnostih, ki omogočajo učinkovito poslušanje, ter predstavljena odprta mesta, ki povzročajo nesporazume. Na podlagi ugotovitev, da je le-te mogoče reševati le z refleksijo (metakognicijo), so izoblikovani cilji, vsebine in metode razvijanja poslušanja v prvem letniku gimnazije in ob veljavnem učnem načrtu ter učbeniku oblikovan model vključevanja dodatnih dejavnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vogel, J. (2024). Razvijanje razumevanja in vrednotenja govorjenega besedila. Jezik in Slovstvo, 49(2), 37-56. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17294