Slovenski roman po sledovih evropskega naturalizma – usode posameznikov in socialna vprašanja v Kapitanovih Miška Kranjca

Avtorji

  • Florence Gacoin - Marks

Povzetek

Kapitanovi so oblikovani kot roman na treh ravneh: družinski, družbeni in posameznikovi ravni. Po zgledu naturalističnih romanov postavljajo v ospredje propad neke družine, v kateri se očitno uresničujejo medsebojni vplivi med posameznikom in okoljem. Slovenija v tridesetih letih še vedno ni bila zasičena z naturalističnim romanom. Velik naturalistični roman, kakršen se je razvil v nekaterih drugih književnostih na koncu 19. stoletja, pomeni v slovenskem romanopisju skoraj novo zvrst. Tako s tematskega kot strukturnega in naratološkega zornega kota se Kapitanovi umeščajo med najzgodnejše naturalistične romane: soočenje posameznika in njegovih prirojenih lastnosti z okoljem, upodobitev propada, ubeseditev zgodbe kot »izseka življenja« in razširjena uporaba personalnega pripovedovalca so prvine, zaradi katerih je ta roman nedvomno pozna, a popolna uveljavitev naturalizma.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Gacoin - Marks, F. (2024). Slovenski roman po sledovih evropskega naturalizma – usode posameznikov in socialna vprašanja v Kapitanovih Miška Kranjca. Jezik in Slovstvo, 49(2), 73-84. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17297