Certificiranje slovenščine kot drugega/tujega jezika – zgodovina in perspektive

Avtorji

  • Ina Ferbežar
  • Nataša Pirih Svetina

Povzetek

Certificiranje slovenščine kot neprvega jezika ima tradicijo, ki je stara približno toliko kot slovenska država. Glede na to, da je v zadnjih letih preverjanje znanja nacionalnih jezikov ena najbolj aktualnih tem v evropski jezikovni politiki, se ji že nekaj časa poglobljeno posvečamo tudi v Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, točneje v enem njegovih programov – v Izpitnem centru. članek bo poskušal osvetliti nekatera zgodovinska dejstva in razloge za uvedbo certificiranja slovenščine kot tujega jezika pri nas, nakazati trende in perspektive na tem področju ter ponuditi odgovore na nekatera vprašanja, ki zadevajo preverjanje jezikovnega znanja na splošno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ferbežar, I., & Pirih Svetina, N. (2024). Certificiranje slovenščine kot drugega/tujega jezika – zgodovina in perspektive. Jezik in Slovstvo, 49(3-4), 17-33. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17299