Kolokacije in učenje tujega jezika

Avtorji

  • Vojko Gorjanc
  • Primož Jurko

Povzetek

članek odpira vprašanje učenja leksike kot enega od osrednjih vprašanj učenja tujega jezika. Učenje leksike sopostavi učenju gramatike in opozori na dejstvo, da se pri komunikacijsko usmerjenem učenju jezika s težiščem na leksiki, ki jo razumemo bistveno širše kot le nabor posameznih leksemov, hkrati spoznava tudi velik del gramatike tujega jezika. Ob zavedanju, da v možganih skladiščimo slovar kot komunikacijske dele jezika in ne posamezne lekseme, se v nadaljevanju usmeri k predstavitvi kolokacij kot enemu najpomembnejših segmentov učenja leksike in njihovi umestitvi v kontrastivno situacijo. Ob tem kot mogoči model pri njihovem učenju in usvajanju ponudi model leksikalnih funkcij, izhajajoč iz izkušenj avtorjev članka pri učenju slovenščine in angleščine kot tujega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Gorjanc, V., & Jurko, P. (2024). Kolokacije in učenje tujega jezika. Jezik in Slovstvo, 49(3-4), 49-62. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17303