Jezikovni prenos pri učenju sorodnih jezikov (na primeru slovenščine in srbohrvaščine)

Avtorji

  • Tatjana Balažic Bulc

Povzetek

Sporazumevalna zmožnost, ki jo razvijemo v prvem jeziku (J1), je tudi podlaga za razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri kasnejšem učenju tujih/drugih jezikov (JT/J2). V tem procesu pa pogosto prihaja do jezikovnega prenosa, tako pozitivnega kot negativnega. Na osnovi digitaliziranega korpusa usvajanja jezika, zgrajenega iz besedil pisnih izpitov iz znanja slovenščine, je bila narejena analiza negativnega jezikovnega prenosa med dvema najsorodnejšima jezikoma, srbohrvaščino (J1) in slovenščino (JT/J2). V članku je predstavljen del raziskave, ki se nanaša predvsem na sistemizacijo in tipe napak, nastalih zaradi takšnega prenosa. Iz analize napak je razvidno, katerim področjem moramo pri poučevanju slovenščine kot JT/J2 posvetiti posebno pozornost, ko imamo pred seboj govorce srbohrvaščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Balažic Bulc, T. (2024). Jezikovni prenos pri učenju sorodnih jezikov (na primeru slovenščine in srbohrvaščine). Jezik in Slovstvo, 49(3-4), 77-89. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17305