Ali ima kača kljun? Konceptualna podlaga češko-slovenskih medjezikovnih interferenc

Avtorji

  • Tatjana Jamnik

Povzetek

Avtorica v prispevku analizira pisna besedila študentov lektorata slovenskega jezika na Masarykovi univerzi v Brnu, pri čemer se teoretično opira na spoznanja kognitivnega jezikoslovja. Izhaja iz predpostavke, da jezikovne napake, ki jih pisni produkciji v slovenščini delajo rojeni govorci češčine, niso zgolj posledica negativnega prenosa iz njihovega maternega jezika na slovenščino, temveč nanje vpliva tudi način kategorizacije in konvencionalnega upodabljanja, ki je značilen za njihovo materinščino.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Jamnik, T. (2024). Ali ima kača kljun? Konceptualna podlaga češko-slovenskih medjezikovnih interferenc. Jezik in Slovstvo, 49(3-4), 91-102. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17306