Besediloslovna primerjava pisne produkcije tujih in rojenih govorcev slovenščine

Avtorji

  • Ivana Petric

Povzetek

Raziskava poskuša odgovoriti na vprašanje, kako uspešni so tuji govorci slovenščine pri samostojnem tvorjenju daljšega pisnega besedila, pri čemer mi kot merilo uspešnosti služijo besedila rojenih govorcev slovenščine. Obe skupini besedil primerjam po izbranih kriterijih; predvsem se osredotočam na besediloslovna kriterija kohezije in koherence. Raziskava poskuša odkriti, kakšni so nameni in razlogi za uporabo določenega kohezivnega sredstva, kako to sredstvo v besedilu učinkuje in kako bi lahko vplivalo na razumevanje smisla besedila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Petric, I. (2024). Besediloslovna primerjava pisne produkcije tujih in rojenih govorcev slovenščine. Jezik in Slovstvo, 49(3-4), 133-144. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17309