Besedni red, usvajanje prvega in učenje drugega/tujega jezika

Avtorji

  • Simona Kranjc

Povzetek

Avtorica v prvem delu članku razpravlja o značilnostih procesa učenja tujega jezika in dejavnikih, ki nanj vplivajo. Proces primerja tudi s procesom usvajanja prvega jezika in ugotavlja, da sta si učenje tujega jezika in usvajanje prvega jezika med seboj v mnogočem podobna, da pa se na nekaterih točkah tudi zelo razlikujeta, predvsem kar zadeva spoznavno zmožnost, če seveda učeči se tujega jezika niso otroci. V drugem delu pa se ustavi ob vprašanju besednega reda in njegovi obravnavi v literaturi in izpelje sklep o pomembnosti obravnave besednega reda pri pouku slovenščine kot tujega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kranjc, S. (2024). Besedni red, usvajanje prvega in učenje drugega/tujega jezika. Jezik in Slovstvo, 49(3-4), 145-157. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17310