Najnovejša slovenska dramatika med platnicami in odrom

Avtorji

  • Mateja Pezdirc Bartol

Povzetek

Sodobna slovenska dramatika se srečuje s svojevrstnim fenomenom: ima izjemno kvalitetno in razvejano gledališko dejavnost, medtem ko je produkcija slovenskih dramskih besedil minimalna, knjižne objave redke, na odre pride v povprečju na sezono po eno slovensko delo na gledališko hišo, literarna veda kaže za sodobno dramatiko bistveno manj zanimanja v primerjavi s poezijo in prozo, zato lahko upravičeno govorimo o t. i. krizi nacionalne dramatike na različnih nivojih njenega delovanja. V članku bomo skušali navesti nekaj ključnih razlogov za navedeno stanje: slovenska literatura po eni strani nima tradicije pisanja dramskih besedil, kakovostnih domačih besedil je malo, po drugi strani pa mnoge uveljavljene oblike sodobnega odrskega dogajanja nastajajo mimo besedil, množična komercialna gledališča pa segajo po mednarodnih uspešnicah. Za povečanje zanimanja tako piscev in gledališčnikov kot širše javnosti so bili ustanovljeni različni festivali, natečaji, nagrade, med katerimi je najodmevnejša Grumova nagrada.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Pezdirc Bartol, M. (2024). Najnovejša slovenska dramatika med platnicami in odrom. Jezik in Slovstvo, 49(5), 13-21. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17312