Diskurzivni pristop k problemu določnosti v slovenščini

Avtorji

  • Mojca Schlamberger Brezar

Povzetek

Kategorija določnosti je bila v slovenskih slovnicah iz konca 20. stoletja obravnavana predvsem s formalnega stališča, ne pa s stališča diskurza. Za njeno kompleksno prepoznavanje jo je treba natančno definirati diskurzivno, saj strukturalne analize ne dajejo zadostnega vpogleda v problematiko. Diskurzivno gledanje na problem določnosti v slovenščini osvetli primere rabe določnih oblik, ki na prvi pogled niso zajeti v definiciji »določno je, kar je že znano« – to so primeri anaforične ter deiktične rabe, ki vključujejo elemente, ki so dostopni tudi iz stvarnega konteksta. Hkrati pa opozori na velik razkorak, ki se v slovenščini pojavlja med govorjenim in zapisanim jezikom in ki je najverjetneje vzrok za mnoge napake, ki se pojavljajo v primerih, kjer je treba izbirati med določno in nedoločno obliko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Schlamberger Brezar, M. (2024). Diskurzivni pristop k problemu določnosti v slovenščini. Jezik in Slovstvo, 49(5), 35-44. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17314