Členki kot besedilni povezovalci

Avtorji

  • Mojca Smolej

Povzetek

V pričujočem članku se bomo osredotočili na tiste členke, ki se funkcijsko ne udejanjajo na ravni pomenskega preoblikovanja oz. pomenske natančne določitve delov besedila (pomenska modifikacija) pač pa (le) na ravni besedilotvornosti oz. besedilnega povezovanja. Členke v vlogi besedilnih povezovalcev bomo tako razumeli kot besedilna povezovalna sredstva, ki izražajo pomensko-logične odnose med povedmi oz. deli besedila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati