Vloga stereotipov v sodobni slovenski kratki prozi

Avtorji

  • Blanka Bošnjak

Povzetek

Vlogo akterja kot kategorijo pripovedne subjektivnosti je teoretično utemeljil Algirdas Julien Greimas s t. i. aktantskim modelom, ki izpostavlja tudi zahtevno razmerje med subjektom in objektom. Ob tem naletimo na problematiko stereotipov (Toril Moi), ki se v sodobni literaturi še zmeraj pojavljajo, povezani pa so predvsem z razumevanjem spolnih vlog oziroma s položajem ženske in moškega v družbi kakor tudi z njunimi medsebojnimi razmerji. Prispevek se bo osredinil tudi na vlogo ženskega lika kot subjekta v sodobni slovenski kratki prozi, kar odraža raznolike možnosti upovedovanja (npr. pojav stereotipnega lika ženske zapeljivke in njegova ironizacija, lika vdane žene ali aktivne ženske).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Bošnjak, B. (2024). Vloga stereotipov v sodobni slovenski kratki prozi. Jezik in Slovstvo, 50(1), 25-36. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17325