Nesporazumi v komunikaciji

Avtorji

  • Darinka Verdonik

Povzetek

V članku predstavljam jezikovnopragmatični vidik nesporazumov v komunikaciji. V prvem delu poskušam zastaviti teoretični okvir, ki izhaja iz teorije govornih dejanj, in opredeliti vrste posredovanja pomenov med sporazumevanjem. V drugem delu se lotevam osrednjega problema: najprej poskušam pojasniti sporazumevanje, znotraj tega pa definirati nesporazum ter vrste nesporazuma. V tretjem delu se, bolj za ilustracijo, nahaja nekaj odsekov iz analiz, ki ponazarjajo nekatere ugotovitve o vzrokih za nesporazume.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati