Poskus kvantitativnega merjenja funkcionalne pismenosti

Avtorji

  • Irena Krapš Vodopivec

Povzetek

V članku obravnavam poskus kvantitativnega merjenja funkcionalne pismenosti, ki je bilo opravljeno z anketo. Ob primerih predstavim prednosti in pomanjkljivosti kvantitativnega merjenja funkcionalne pismenosti oz. ugotavljam, koliko je to sploh mogoče uspešno opraviti ter nakažem možne izboljšave. Na tem mestu zaradi preobsežnosti podatkov predstavim le uvodni prikaz takega načina merjenja ter nakažem splošne ugotovitve v zvezi z merjenjem, ne navajam pa niti vseh natančnih podatkov, niti vseh ugotovitev, povezanih z analizo ankete. Moj namen je bil predvsem predstaviti problematiko oblikovanja formul, potrebnih za kvantitativno merjenje, ki so kljub prenekateri ohlapnosti (ali pa prav zaradi nje) še vedno prevečkrat pretoge za prožno jezikovno zmožnost. To je bilo storjeno ob analizi primerov besedil iz ankete, zlasti pa ob analizi same oblike ankete, pri čemer so bile izpostavljene še nekatere možnosti, ki so bile pri tem merjenju spregledane oz. jih nisem predvidela, a bi jih bilo potrebno pri nadaljnjem delu upoštevati.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Krapš Vodopivec, I. (2024). Poskus kvantitativnega merjenja funkcionalne pismenosti. Jezik in Slovstvo, 50(1), 65-86. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17328