Mesto Velikega slovarja tujk v slovenski leksikografiji

Avtorji

  • Nanika Holz

Povzetek

Članek obravnava Veliki slovar tujk, ki je leta 2002 izšel pri Cankarjevi založbi. Slovar tujk kot tip slovarja ni običajen v vseh leksikografskih tradicijah, za kar je več razlogov: besedotvorni, fonetični, puristični, brez dvoma pa je pomembno tudi število govorcev določenega jezika in njihovo pojmovanje »tujega« oz. »domačega«. Za ovrednotenje in umestitev slovarja znotraj slovenske leksikografije je bil vzorec gesel primerjalno pregledan z viri, ki so v slovarju navedeni kot primarni, in s korpusom FIDA. Analiza je pokazala, da je bilo zajetih veliko strokovnih izrazov, zaradi česar je to dejansko terminološki slovar velikega obsega. Nasploh je po pregledu gradiva mogoče reči, da takšen koncept slovarja tujk danes ni več aktualen; postavlja se tudi vprašanje, kakšen smisel imajo ponovne (prenovljene) izdaje starih leksikografskih priročnikov, saj so sodobni uporabniki vse zahtevnejši in pričakujejo kakovostne leksikografske izdelke.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Holz, N. (2024). Mesto Velikega slovarja tujk v slovenski leksikografiji. Jezik in Slovstvo, 50(1), 87-99. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17329