Teorija argumentacije Oswalda Ducrota

Avtorji

  • David Puc

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.50.2.49-61

Povzetek

Namen članka je prikazati teorijo argumentacije francoskega jezikoslovca in filozofa Oswalda Ducrota. Izhajajoč iz strukturalne razlike med stavkom in izjavo avtor v kritičnem dialogu s tradicijo govornih dejanj razvije novo teorijo argumentacije – »teorijo argumentacije v jeziku«. Ducrot s to teorijo raziskuje argumentativni potencial jezika kot sistema in pokaže, da so v jezik kot sistem že vpisane določene argumentativne lastnosti. Argumentacija ne temelji na dejstvih ali logični dedukciji, ampak je vpisana v t. i. argumentativne operatorje (nekateri vezniki, členki in prislovi). V zadnji fazi Ducrot argumentacijo utemelji na toposih kot neki (jezikovni) skupnosti skupnih, splošnih in stopnjevalnih strukturah. V zadnjem delu članka je Ducrotova teorija argumentacije aplicirana na primeru besedilne vrste komentar, nakazane pa so tudi smernice za nadaljnji razvoj teorije toposov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Puc, D. (2024). Teorija argumentacije Oswalda Ducrota. Jezik in Slovstvo, 50(2), 49-61. https://doi.org/10.4312/jis.50.2.49-61