Motivi in teme v najnovejših komedijah Toneta Partljiča in Vinka Möderndorferja

Avtorji

  • Mateja Pezdirc Bartol

Povzetek

V članku analiziramo deset najnovejših komedij Toneta Partljiča, zbranih v knjigah Komedije (1997) in Izbrane komedije I, II, III (2003), ter sedem komedij Vinka Möderndorferja, objavljenih v Vaja zbora – tri komedije (1998) ter Limonada slovenica: štiri komedije (2003). Ugotavljamo, da so pogosti tematski elementi njunih komedij vloga kapitala v družbi in povzpetništvo, razmerje med mestom in podeželjem oziroma urbanim in ruralnim, velik delež pripada političnemu dogajanju: volitve, strankarske razprtije, želja po oblasti ter odmevi na različna aktualna vprašanja našega časa. Redke pa so komedije brez družbene angažiranosti, ki bi imele poudarjeno erotično komponento oziroma bi želele zgolj zabavati. Komični učinki najpogosteje izhajajo iz elementov situacijske komedije in komedije značajev, ki so jim dodane številne jezikovne dvoumnosti, nesporazumi, besedne igre. Slovenska komedija, kot jo izkazujeta njena najbolj zagnana in uspešna pisca, se sproti kritično odziva na dogajanja v družbi, je aktualna in s tem zavezana času. V tem smislu pa je Möderndorfer bolj univerzalen, saj daje več poudarka jezikovnim dvoumnostim in situacijskim zapletom, medtem ko je pri Partljiču v ospredju politična aktualnost in smešenje elementov iz vsakdana.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Pezdirc Bartol, M. (2024). Motivi in teme v najnovejših komedijah Toneta Partljiča in Vinka Möderndorferja. Jezik in Slovstvo, 50(3-4), 49-60. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17344