Značilnosti političnega govora v totalitarni in demokratični družbi (na primeru slovenskih parlamentarnih govorov)

Avtorji

  • Boštjan Kernc

Povzetek

Članek v prvem delu povzema nekaj strokovnih mnenj o vlogah političnega (parlamentarnega) govora in jezikovnih značilnostih, ki te vloge pomagajo uresničevati. Drugi del pa prikazuje izsledke raziskave, ki je zajemala govore slovenskih parlamentarcev v štirih različnih obdobjih totalitarnega režima (1950, 1968, 1975, 1988) in enem demokratičnem (2001). Raziskava z analizo relevantnejših leksikalnih in slovničnih elementov skuša prikazati, kako se kaže vpliv političnega sistema in zgodovinskih okoliščin na jezikovno izrazje, s poudarkom na primerjavi skupnih značilnosti govorov totalitarnih obdobij z govori demokratičnega obdobja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kernc, B. (2024). Značilnosti političnega govora v totalitarni in demokratični družbi (na primeru slovenskih parlamentarnih govorov). Jezik in Slovstvo, 50(5), 49-63. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17352