Pregled tipologije sodobne slovenske kratke proze (osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja)

Avtorji

  • Blanka Bošnjak

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.50.6.43-61

Povzetek

Tipologija sodobne slovenske kratke proze osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja je napravljena na osnovi razločevalnih lastnosti, ki so vezane predvsem na dve temeljni paradigmatski strukturi: v prvo paradigmo uvrščamo kratko prozo, v kateri prevladujejo nove literarne usmeritve znotraj obdobja slovenske literarne postmoderne, zato sem umeščamo postmodernistični tip kratke proze. V drugo paradigmo so uvrščena besedila, v katerih je opaziti duhovnozgodovinski temelj preteklih literarnih usmeritev (realizma, eksistencializma, modernizma), ki pa se v sodobni slovenski kratki prozi kažejo v modificirani obliki, velikokrat kot neka nadgradnja. Znotraj druge paradigme tako ločimo naslednje tipe sodobne slovenske kratke proze: ultramodernistični, iracionalistično-mistični tip ter neorealistični tip, v katerega sodijo besedila minimalističnega in posteksistencialističnega tipa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Bošnjak, B. (2024). Pregled tipologije sodobne slovenske kratke proze (osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja). Jezik in Slovstvo, 50(6), 43-61. https://doi.org/10.4312/jis.50.6.43-61