Besedilna matrica in struktura vzorca besedila problem – rešitev ter možnost njune uporabe pri analizi besedil v šolski praksi

Avtorji

  • Sonja Starc

Povzetek

Članek prinaša vpogled v strukturo besedila, kot jo teoretično utemeljuje Michael Hoey, in jo aplicira tudi na slovenske zglede. Ob analizi maturitetnih besedil iz slovenščine kot drugega jezika ugotavlja možnost šolske uporabe besedilne matrice in shematičnega prikaza zgradbe besedila tipa problem – rešitev pri preverjanju uravnoteženosti besedila ter dokazuje soodvisnost med besedilom tipa doseganje cilja (navodila) in realizacijo besedila tipa problem – rešitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Starc, S. (2024). Besedilna matrica in struktura vzorca besedila problem – rešitev ter možnost njune uporabe pri analizi besedil v šolski praksi. Jezik in Slovstvo, 51(1), 33-52. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17362