Gradnja specializiranega korpusa

Avtorji

  • Špela Arhar

Povzetek

Za raziskovanje jezika v posebnih funkcijah je referenčni korpus – kot uravnotežen reprezentativni vzorec besedil določenega diskurzivnega prostora – sam po sebi nezadosten, saj ne prinaša dovolj velikega števila besedil s posameznih predmetnih področij. Ena izmed metod, ki jo v takšnih primerih raziskovalec lahko uporabi, je gradnja in analiza lastnega korpusa, ustrezno specializiranega za obravnavo izbranega problema. Članek predstavi karakteristike specializiranega korpusa v primerjavi z referenčnim in na kratko opiše faze predlagane metode. V zvezi z gradnjo korpusa izpostavi nekatere metodološke probleme, na koncu pa še na kratko predstavi empirično študijo obravnavane problematike – gradnjo korpusa, namenjenega raziskovanju pojmovnega koncepta vonja v slovenščini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati