Besedilni svet Daneta Zajca

Avtorji

  • Urška Jarnovič

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti kognitivnostilistično analizo pesniških besedil na primeru poezije Daneta Zajca. Gre za tip analize, ki se osredotoča na besedilne svetove kot miselne konstrukte, ki so posledica interakcije med sprejemnikom in besedilom. Na podlagi besedilno pogojenih inferenc ter sprejemnikovih že obstoječih védenj in izkušenj s svetom, v katerem živi, je mogoče poglobiti in razširiti spoznanja o načinih gradnje besedila. To hkrati pomeni dopolnitev in obogatitev jezikovnostilističnih analiz.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati