Eksistencialistična drama

Avtorji

  • Gašper Troha

Povzetek

Razprava se ukvarja z dramatiko, ki se je razvila v Franciji med 2. svetovno vojno in v desetletju po njej ter je bila tesno povezana s filozofijo eksistencializma. Po pregledu nekaterih dosedanjih definicij eksistencialistične drame s pomočjo Szondijevih tez in aktantskega modela Anne Ubersfeld izdelam novo definicijo žanra, katerega temelj je podoba njegovega aktantskega modela. Gre za dejstvo, da v njem manjka opozicijski par, kar eksistencialistična drama prikrije z vzpostavljanjem situacije ogroženosti – subjekt pripiše opozicijsko vlogo določenim dramskim osebam ali pa trčita dva neodvisna in nepopolna aktantska modela. Definicijo preverjam ob dramah Sartra in Camusa ter izbranih slovenskih avtorjih (Primožu Kozaku, Marjanu Rožancu in Dragu Jančarju). Ob slednjih se pokaže specifičnost slovenske eksistencialistične drame, ki je posledica družbene vloge dramatike v obdobju 1945–1990.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati