Tipologija esejev Iztoka Geistra

Avtorji

  • Vladka Tucovič

Povzetek

Kot »odprta forma« je esej zaradi svoje žanrske hibridnosti genološko težko določljiv. Dodatno pa se njegova umestitev izkaže za težavno, ko s svojo tematiko izstopa iz siceršnjega prevladujočega tematskega polja povojne slovenske esejistike, po Miranu Štuhcu (2003: 7) umeščene v trikotnik »človek – književnost – narod«. V primeru esejev o naravi Iztoka Geistra avtorica ugotavlja, da je tipološki pristop h korpusu esejističnih besedil sedmih Geistrovih knjig mogoč na osnovi raziskovanja jezikovnega sloga oz. ubeseditvenega načina tematskega sklopa o naravi, iz česar sledi, da je njegove eseje mogoče razvrstiti v publicistični, poljudnoznanstveni in »umetniški« esej, slednjega še v poetični in (natančneje tematsko) v popotni esej.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati