Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih: raziskava med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Baden-Württembergu

Avtorji

  • Maja Bitenc

Povzetek

V uvodnih poglavjih članka so na kratko predstavljeni osnovni pojmi s področja jezikov v stiku, možnosti rabe slovenščine v Nemčiji in možnosti za učenje slovenščine v tej državi. Osrednji del prinaša podatke o dopolnilnem pouku slovenskega jezika in kulture v tujini, njegovem zgodovinskem razvoju in zdajšnji organiziranosti, v empiričnem delu pa so opisani zasnovanost, potek in rezultati raziskave, izvedene spomladi leta 2004 v Baden-Württembergu. V njej je z izpolnjevanjem anketnih vprašalnikov sodelovalo 70 otrok, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v starosti od 6 do 18 let. Predstavljena sta znanje in raba nemščine oziroma slovenščine pri teh otrocih, njihova stališča do slovenščine, slovenstva in s tem povezanih dejavnikov ter njihov odnos do dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Bitenc, M. (2024). Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih: raziskava med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Baden-Württembergu. Jezik in Slovstvo, 51(3-4), 55-69. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17373