Slovenska jezikovna skupnost v Argentini

Avtorji

  • Janja Ban
  • Tina Špelko

Povzetek

Besedilo je nastalo na podlagi diplomskega dela Slovenska jezikovna skupnost v Argentini: (socio)lingvistična analiza in predstavlja sodobno jezikovno situacijo slovenske povojne izseljenske skupnosti v Argentini, ki je z dobro organiziranostjo in uspešnim delovanjem omogočila prenašanje slovenščine med generacijami. Skozi zgodovinski okvir izseljevanja ponuja razprava vpogled v obravnavano skupnost ter osvetli razloge, ki pojasnjujejo obstanek in kontinuiteto skupnosti. V besedilo so vključeni tudi rezultati akcijskega raziskovanja in njihova interpretacija, s čimer je poleg natančnejše sodobne sociolingvistične situacije skupnosti predstavljena tudi jezikovna podoba slovenščine argentinskih Slovencev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ban, J., & Špelko, T. (2024). Slovenska jezikovna skupnost v Argentini. Jezik in Slovstvo, 51(3-4), 71-84. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17374