Širjenje pogovornega jezika in umikanje narečja kot značilna težnja sodobne poljščine

Avtorji

  • Jacek Warchala

Povzetek

Članek obravnava pojav širjenja območja pogovornega jezika (tako govorjenega kot pisanega različka) v sodobni poljščini. Opisuje politično in družbenogospodarsko ozadje tega procesa, navaja dejavnike, ki ga omogočajo oz. pospešujejo, ter razčlenjuje njegove posledice. Širjenje pogovornega jezika spreminja celotni sestav jezikovnih zvrsti v poljščini. Njegove posledice so: proces izumiranja narečij, porast pomena govorjenega jezika (vzpostavitev prevladujočega nasprotja govorjeni jezik – pisani jezik) in marginalizacija knjižnega jezika kot člena nasprotja knjižni jezik – narečja (vzpostavitev prevladujočega in neizrazitega nasprotja splošni (normativni) jezik – pogovorni jezik).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Warchala, J. (2024). Širjenje pogovornega jezika in umikanje narečja kot značilna težnja sodobne poljščine. Jezik in Slovstvo, 51(3-4), 123-139. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17378