O Potrčevi predvojni pripovedni prozi

Avtorji

  • Jožica Čeh

Povzetek

Od začetka tridesetih let dvajsetega stoletja do druge svetovne vojne je Ivan Potrč napisal eno povest (Sin) ter čez trideset novel in črtic. Razen v paraboličnih novelah, ki so dogajalno postavljene na Kitajsko, je v Potrčevi pripovedni prozi pred drugo svetovno vojno tematizirana pisateljeva vzhodnoštajerska pokrajina s kmečko-vaškimi literarnimi osebami, v ospredju sta njihova socialno-etična problematika ter elementarna erotika. Potrčeva proza kaže opazne regionalne značilnosti, ob pokrajinsko zamejenih literarnih prostorih in štajerskih kmečko-vaških osebah kažejo na to tudi nekateri pokrajinsko in lokalno obarvani narečni izrazi v sicer knjižnem jeziku pisane in za vseslovenski prostor namenjene pripovedne proze. Prispevek opozarja tudi na vlogo nekaterih jezikovnoslogovnih značilnosti v Potrčevi predvojni prozi, zlasti na povezanost teh sredstev z značajskimi lastnostmi literarnih oseb.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati