Definicijski jezik v Slovarju slovenskega knjižnega jezika s stališča sodobnih leksikografskih načel

Avtorji

  • Iztok Kosem

Povzetek

Definicijski jezik je v enojezičnih slovarjih v zadnjih dveh desetletjih doživel precej sprememb, čeprav se osnovna pravila definiranja od samega začetka leksikografije niso bistveno spremenila. Prihod elektronskih besedilnih korpusov je leksikografom ponudil nove možnosti pri oblikovanju uporabnikom čim bolj prijaznih definicij. V prvem delu članka se osredotočimo na tipe definicij in na pravila definiranja, ki so se uveljavila v tujejezični, predvsem angleški leksikografiji. V drugem delu preverimo, v kolikšni meri so pravila definiranja upoštevana v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, pri čemer se opiramo na podatke, ki jih je mogoče pridobiti iz referenčnega korpusa slovenskega jezika FIDA. Na ta način Slovar slovenskega knjižnega jezika ovrednotimo s stališča pristopa k definicijskemu jeziku danes, kar je sicer zaradi neobstoja korpusov v času nastanka slovarja deloma sporno, vendar pa zaradi razširjenosti rabe Slovarja slovenskega knjižnega jezika in nerazpoložljivosti alternativnih in sodobnejših enojezičnih slovarjev nadvse informativno in uporabno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kosem, I. (2024). Definicijski jezik v Slovarju slovenskega knjižnega jezika s stališča sodobnih leksikografskih načel. Jezik in Slovstvo, 51(5), 25-45. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17381