Smernice za delo jezikovnega asistenta za slovenščino v okviru manjšinskega šolstva na avstrijskem Koroškem

Avtorji

  • Urška Perenič

Povzetek

Aprila 2005 je bilo prvič, in sicer na podlagi bilateralnega dogovora med Slovenijo in Avstrijo, razpisano mesto srednješolskega asistenta za slovenščino v Avstriji za šolsko leto 2005/06. Članek izhaja iz približno enoletnega bivanja in dela na avstrijskem Koroškem. V prvem delu razloži pomen tovrstnih sporazumov in utemeljuje, kdo sploh je jezikovni asistent. Nato ga postavi v kontekst šolstva v Avstriji: najprej naredi oris slovenskega manjšinskega šolstva – s poudarkom na ustanovitvi gimnazije s slovenskim učnim jezikom –, nato pa spoznava, primerjaje pretekle in aktualne šolske razmere, osrednje naloge jezikovnega asistenta. S tem ko na eni strani vzpostavlja povezavo med profilom šole in sociolingvistično situacijo, na drugi strani pa spremlja njene odraze na ravni učnega procesa, ponuja nekaj možnih pristopov v poučevanju slovenščine, vse z namenom uzaveščanja funkcije jezikovne asistence. Zaključuje s še nekaj vlogami učitelja-asistenta in razmišlja, kaj predstavljeno delovno mesto pomeni za njegovo osebnostno in strokovno rast.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Perenič, U. (2024). Smernice za delo jezikovnega asistenta za slovenščino v okviru manjšinskega šolstva na avstrijskem Koroškem. Jezik in Slovstvo, 51(5), 47-57. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17382