Merila za oblikovanje korpusov usvajanja tujega jezika

Avtorji

  • Mojca Stritar

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.51.5.59-74

Povzetek

Korpus usvajanja tujega jezika predstavlja jezik, kot ga govorijo ali pišejo tisti, ki niso njegovi rojeni govorci. V članku so predstavljeni obstoječi korpusi usvajanja za angleščino, francoščino in norveščino kot tuji jezik. Za čim večjo uravnoteženost je pri oblikovanju tovrstnih korpusov treba upoštevati različna merila, med njimi prvi in ciljni jezik, prenosnik, tehniko zajemanja besedil, velikost korpusa, vrsto besedil, temo, merila, povezana s tvorci, kontrolni korpus in uporabnost. Rešitve v obstoječih korpusih so ovrednotene z vidika načrtovanja korpusa usvajanja slovenščine kot tujega jezika, v zaključnem delu pa je podan okviren predlog za oblikovanje tega korpusa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Stritar, M. (2024). Merila za oblikovanje korpusov usvajanja tujega jezika. Jezik in Slovstvo, 51(5), 59-74. https://doi.org/10.4312/jis.51.5.59-74