Novomedijsko besedilo

Avtorji

  • Janez Strehovec

Povzetek

Na pametnih zaslonskih napravah se srečujemo tudi z novomedijskimi besedili, ki niso nadaljevanje tiskane besedilnosti z drugimi sredstvi, ampak so oblikovana v novem jeziku, ki ga lahko ustrezno pojasnimo s temeljnimi pojmi teorije novih medijev. V tej razpravi obravnavamo posebnosti novomedijske besedilnosti in hibridnih, na besedilu temelječih umetniških in literarnih projektov predvsem kot izziv za bralce-uporabnike, ki stopajo preko navigacijskih naprav in vmesnikov v intimen odnos s takšnimi besedili, pišejo vanje in se sami premeščajo na mesto producentov takšne besedilnosti (recimo pri spletnih dnevnikih in vikipediji). Novomedijska besedilnost je izziv tudi za različne veje jezikoslovja (še posebno za sociolingvistiko) in teorijo digitalnih literatur, vendar pa je potrebno za osvetlitev usode verbalnega v času novih medijev nujno upoštevati tudi pristope tehnokulturnih in internetskih študjev ter filozofije novih medijev in tehnologij, zato ta razprava posega po metodološkem aparatu različnih teoretskih disciplin in pogosto prečka področja njihovih analiz.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati