Pimlico in Neznosna lahkost bivanja kot maturitetna romana

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič

Povzetek

Pimlico Milana Dekleve in Neznosna lahkost bivanja Milana Kundere sta sodobna evropska romana, ki se jima uspešno približamo le s sodobno interpretacijo. Ta vključuje raziskavo pripovednih postopkov (esejizacije, lirizacije in razdalje do pripovedi) ter analizo literarne osebe in kronotopa. V prid šolski interpretaciji sodobnih romanov je tudi primerjalna metoda, ki olajša razumevanje večplastnosti letošnjih maturitetnih romanov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2024). Pimlico in Neznosna lahkost bivanja kot maturitetna romana. Jezik in Slovstvo, 51(6), 25-45. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17385