Južnoslovansko kulturno zbliževanje v berilih za osmo leto šolanja po razpadu Avstro-Ogrske

Avtorji

  • Petra Kodre

Povzetek

Članek prikazuje kulturno zbliževanje in južnoslovanski vpliv na slovenska berila v 20. stoletju. Prikaz temelji na motivnotematski analizi besedil, narodnostni analizi avtorjev besedil ter analizi tujejezičnih neprevedenih besedil. Ugotovimo, da je bil vzgojni smoter šole v Jugoslaviji opredeljen etatistično, nadnacionalno, vzgoja pa je spodbujala socialistični patriotizem in poveličevala jugoslovansko državo. V članku beremo, da sta na vzgojo za krepitev zavesti o narodni pripadnosti vplivala politična centralizacija iz Beograda in politika unitarizma ter kako je k domovinoljubju z idejo bratstva in enotnosti prispeval socialistični patriotizem v Jugoslaviji. Na tej osnovi pridemo do ugotovitve o hegemoniji hrvaškega in srbskega naroda ter njunega političnega vpliva. Prispevek prinaša tudi pogled v prihodnost, ki temelji na zavesti, da evropsko združevanje prinaša internacionalnost, v kateri je vzgoja za razvoj narodne zavesti majhnih narodov še bolj potrebna.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kodre, P. (2024). Južnoslovansko kulturno zbliževanje v berilih za osmo leto šolanja po razpadu Avstro-Ogrske. Jezik in Slovstvo, 51(6), 47-54. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17386