Primerjava besedil dementnih in zdravih starostnikov

Avtorji

  • Valerija Trojar

Povzetek

Demenca je skupina motenj, ki vplivajo na spoznavne, čustvene, vedenjske in telesne sposobnosti, kar vpliva na komunikacijsko in govorno zmožnost. Tudi starostne spremembe vplivajo tako na komunikacijsko kot na govorno zmožnost. V članku poskušam ugotoviti, v čem se razlikujejo besedila, nastala ob sliki, dementnih in nedementnih oseb, starejših od 65 let, in preizkusiti metodo analize besedil, nastalih ob sliki. Besedila so primerjana glede na dolžino in trajanje, količino vsebovanih informacij, način poimenovanja, makrostrukturo besedila in »izvršilno« raven. Največje razlike so opažene pri številu omenjenih vzročno-posledičnih odnosov, deležu glagola biti glede na vse glagole, neposrednih ponovitvah besede in samopopravkih. Bistvena razlika med dementnimi in nedementnimi tvorci besedil je ta, da so dementni starostniki primanjkljaje, ki slabijo njihovo govorno zmožnost, v manjši meri sposobni kompenzirati z ustreznimi kompenzacijskimi strategijami kot nedementni starostniki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Trojar, V. (2024). Primerjava besedil dementnih in zdravih starostnikov. Jezik in Slovstvo, 52(1), 29-44. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17391