A. T. Linhart in problem meščanske žaloigre

Avtorji

  • Denis Poniž

Povzetek

Razprava obravnava mladostno, v nemščini napisano meščansko žaloigroMiss Jenny Love (1779), s katero se začenja dramski opus A. T. Linharta. Čeprav je žaloigrav slovenski literarnozgodovinski zavesti prisotna vse od leta 1918, ko jo je na Dunaju našel F. Kidrič, pa je njena recepcija vse do današnjih dni šibka (igra je bila uprizorjena samo enkrat, ob stoletnici Dramatičnega društva, 1967 v Drami SNG Ljubljana). Razprava skuša najprej ugotoviti, kje so razlogi za tako recepcijo, nato pa žaloigro obravnava v okvirih nemške predromantične in viharniške meščanske žaloigre. Le-ta, posebej z deli Lessinga, Klingerja in Wagnerja, je bila zagotovo najmočnejša Linhartova spodbuda, saj v razpravi pokažemo, kako je Linhart uporabil posamezne prvine meščanske žaloigre in kakšen pomen imajo za njegovo igro. S tem tudi igro zvrstno uvrščamo med značilne primerke meščanske žaloigre.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Poniž, D. (2024). A. T. Linhart in problem meščanske žaloigre. Jezik in Slovstvo, 52(2), 3-15. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17394