Priljubljenost – nepriljubljenost slovenščine v prvem triletju osnovne šole

Avtorji

  • Marija Grginič

Povzetek

V zadnjih nekaj desetletjih se je pri nas povečalo število evalvacij, analiz in ocen kakovosti pouka, kar je povezano predvsem z devetletnim izobraževanjem. V luči kurikularnih sprememb, ko prihaja čas za kritično oceno šolskega dela po novem (sedanjem) učnem načrtu, smo želeli znova izpostaviti nekatere najpomembnejše pomanjkljivosti, ki so pospešile nastajanje novega učnega načrta za osnovno šolo. Namen članka je opozoriti na ovire in napake v začetnem opismenjevanju ob koncu 90. let, da bi tako lažje zaznali pomanjkljivosti in prednosti novega učnega načrta. Glede na psihosocialni razvoj šestletnikov, ki so v novem izobraževalnem sistemu že vključeni v devetletno osnovno šolo, smo želeli opozoriti na vlogo didaktične igre v začetnem opismenjevanju ter osvetliti njen pomen glede na motivacijo in aktivnost učencev kot tudi na njihovo predznanje pismenosti. To utemeljujemo z razvojno stopnjo šestletnikov, za katero je značilno učenje z igro, otroci so socialno motivirani in aktivno udeleženi v porajajoči se pismenosti. Na prehodu iz osemletne v devetletno šolo nas je zanimalo, kako priljubljen – nepriljubljen učni predmet je slovenščina. Raziskava je pokazala večjo priljubljenost slovenščine v devetletki kot tudi na pogostejše igranje učencev pri urah slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Grginič, M. (2024). Priljubljenost – nepriljubljenost slovenščine v prvem triletju osnovne šole. Jezik in Slovstvo, 52(2), 35-59. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17396