Diskurzivne značilnosti sms-ov

Avtorji

  • Urška Jarnovič

Povzetek

Članek je posvečen sms-om kot novodobni obliki komunikacije, ki jo po eni strani določajo globalni, tj. tehnični, tehnološki in družbeni vidiki uporabe mobilnih telefonov, po drugi strani pa se v njih izražajo tudi individualne značilnosti vsakega uporabnika. Namen prispevka je s pomočjo rezultatov ankete o jezikovni podobi sms-ov, ki se posveča predvsem razmerju do knjižnega jezika ter uporabi ločil, presledkov in krajšav pri pisanju sms-ov, prikazati, da je jezikovna podoba sms-a sicer odvisna od posameznikove izobrazbe in dojemanja tovrstne komunikacije, a je v večji meri kot z vprašanji uporabe t. i . knjižnega oziroma pogovornega jezika povezana s posameznikovo ustvarjalnostjo pri izražanju, kar nakazuje dodatno razsežnost pisne kompetence posameznikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati