Vojko Gorjanc, Korpus FidaPLUS: nova generacija slovenskega referenčnega korpusa

Avtorji

  • Špela Arhar

Povzetek

Prispevek predstavlja korpus FidaPLUS, ki je nadgradnja slovenskega referenčnega korpusa. Korpus, ki ga na eni strani odlikujejo velika obsežnost, ažurnost, potrebna jezikoslovna označenost ter uravnoteženost in heterogenost, na drugi zmogljiv in informacijsko podprt konkordančnik, je na internetu prosto dostopen za splošno uporabo. V članku se osredotočava predvsem na predstavitev izboljšav novega referenčnega korpusa glede na predhodne, tj. predvsem na izboljšavo lematizacije korpusnih besedil, izboljšavo statistik za iskanje kolokatorjev, nadgradnjo konkordančnega vmesnika ter izgradnjo informacijske mreže, ki jo za delo s korpusom potrebuje uporabnik. Navajava tudi podatke o sami strukturi korpusa, saj je razumevanje korpusne sestave za interpretacijo jezikovnih informacij ključnega pomena. Obenem skušava umestiti novi korpus v slovenski raziskovalni prostor kot pomemben mejnik ne le za korpusno, pač pa jezikoslovje nasploh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Arhar, Špela. (2024). Vojko Gorjanc, Korpus FidaPLUS: nova generacija slovenskega referenčnega korpusa. Jezik in Slovstvo, 52(2), 95-110. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17399