Raziskave metabesedilnosti v uporabnem jezikoslovju: pregled področja in predstavitev raziskovalnega dela za slovenščino

Avtorji

  • Agnes Pisanski Peterlin

Povzetek

Prispevek prinaša pregled pristopov k metabesedilnosti v uporabnem jezikoslovju. Predstavljeno je vprašanje definicije tega koncepta, nato pa so opisani najvplivnejši teoretični modeli metabesedilnosti. Izpostavljene so nekatere metodološke dileme, ki se pojavljajo zlasti v povezavi s korpusnimi raziskavami. V prispevku je nazadnje predstavljen še pregled raziskav različnih vidikov metabesedilnosti za slovenski jezik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Pisanski Peterlin, A. (2024). Raziskave metabesedilnosti v uporabnem jezikoslovju: pregled področja in predstavitev raziskovalnega dela za slovenščino. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 7-19. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17400