Vloga povezovalcev v govorjenem diskurzu

Avtorji

  • Mojca Schlamberger Brezar

Povzetek

V prispevku predstavljamo pojem povezovalcev – od osnovne definicije, skladenjsko-morfološke in funkcijske opredelitve do njihovega najobičajnejšega pojavljanja v analizi francoskega in slovenskega govorjenega diskurza. Za analizo govorjenega diskurza je služil slovenski korpus posnetih in transkribiranih pogajanj ter francoski korpus posnetih in transkribiranih pogovornih oddaj les Polémiques.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Schlamberger Brezar, M. (2024). Vloga povezovalcev v govorjenem diskurzu. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 21-32. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17401