Eliptične strukture in njihove metabesedilne vloge

Avtorji

  • Mojca Smolej

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.52.3-4.67-78

Povzetek

Metabesedilnost skupaj z različnimi leksikalnimi, prozodičnimi in drugimi jezikovnimi sredstvi razkrivajo tudi same slovnične oz. skladenjske strukture, med katerimi so opazne predvsem različne eliptične strukture, v katerih ni izraženega ali polno uresničenega povedka. Eliptične ali brezpovedkove ali delno brezpovedkove strukture opravljajo najrazličnejše metabesedilne vloge: razkrivajo govorčev odnos do vsebine in poslušalca, izpostavljajo vsebino, napovedujejo različne stopnje besedilne zgradbe, poslušalcu približujejo besedilni svet.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Smolej, M. (2024). Eliptične strukture in njihove metabesedilne vloge. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 67-78. https://doi.org/10.4312/jis.52.3-4.67-78