Metabesedilnost v okviru strategij podnaslovnega prevajanja

Avtorji

  • Urša Vogrinc Javoršek

Povzetek

Članek skuša v grobih črtah zarisati specifike podnaslovnega prevajanja v okviru polisemiotičnega okolja, v katerem nastopa. Hkrati pa podnaslovno prevajanje definira kot vmesno področje med govornim in pisnim diskurzom, ki ga oblikujejo tudi določene prevajalske strategije. Besedilo skuša omejitve, ki jim je podnaslov podvržen, prikazati s kratko analizo pogostnosti pojavljanja dveh metabesedilnih elementov v prevodu drugega letnika ameriške humoristične nadaljevanke Gilmore Girls ter tako osvetliti s tem tesno povezani prevajalski strategiji redukcije in kondenzacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vogrinc Javoršek, U. (2024). Metabesedilnost v okviru strategij podnaslovnega prevajanja. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 79-94. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17405