Predstavitev avtorja v čeških in slovaških znanstvenih besedilih

Avtorji

  • Světla Čmejrková

Povzetek

Članek obravnava vprašanje, kako se znanstveni pisci predstavijo občinstvu, pri čemer se osredotoča na vloge oblik samoomembe v češkem in slovaškem znanstvenem pisanju. V znanstvenih besedilih je latinska retorična tradicija priporočala tako imenovano pluralis modestiae ali pluralis auctoris kot primerni jezikovni sredstvi samopredstavitve avtorja, saj naj bi izražali avtorjevo skromnost in nevsiljivost pri stiku z bralcem. V angleškem akademskem okolju so pisci to navado opustili in prevzeli bolj odgovorno predstavitev v 1. osebi ednine, »jaz«, pisci slovanskega jezikovnega in kulturnega okolja pa še vedno uporabljajo besedilni subjekt v 1. osebi množine, »mi«. Članek se osredotoča na propozicije z avtorsko množino v čeških in slovaških znanstvenih besedilih in oblikuje razlikovanje med njihovimi predstavnimi, interakcijskimi in besedilnimi funkcijami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Čmejrková, S. (2024). Predstavitev avtorja v čeških in slovaških znanstvenih besedilih. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 95-105. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17406