Tipologija turističnih besedil s poudarkom na turističnooglaševalskih besedilih

Avtorji

  • Vesna Mikolič

Povzetek

Glede na to, da turizem vključuje tako številne gospodarske kot tudi negospodarske dejavnosti, so tudi turistična besedila zelo raznovrstna. Pri nastajanju korpusa turističnih besedil v okviru temeljnega raziskovalnega projekta »Večjezični korpus turističnih besedil – informacijski vir in analitična baza slovenske naravne in kulturne dediščine« smo oblikovali tipologijo turističnih besedilnih zvrsti in vrst na osnovi naslednjih kriterijev: sporočanjski namen, referenca, prenosnik in medij. Namenska struktura besedila se pokaže kot pomemben kriterij zlasti pri opredeljevanju turističnooglaševalskih besedil, saj je tu za analizo uporabljenih jezikovnih sredstev še posebej pomembna opredelitev teh besedil kot besedil z izrazito usmerjevalno sporazumevalno vplivanjsko vlogo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Mikolič, V. (2024). Tipologija turističnih besedil s poudarkom na turističnooglaševalskih besedilih. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 107-116. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17407