Špela Vintar, Korpusna analiza vloge označevalcev medleksemskih razmerij v organizaciji besedila

Avtorji

  • Vojko Gorjanc

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.52.3-4.117-129

Povzetek

V članku predstavljamo označevalce medleksemskih razmerij v metabesedilni vlogi. Označevalci medleksemskih razmerij v metabesedilni vlogi so tisti stalni deli besedil, s pomočjo katerih v besedilu povezujemo elemente pojmovnega sistema, hkrati pa z njimi povezave med elementi pojmovnega sistema tudi komentiramo. V prvem delu članka predstavimo označevalce medleksemskih razmerij, ki smo jih ugotovili za slovenščino, in njihovo uspešnost pri zajemanju dejansko pojmovno povezanih leksikalnih enot iz korpusa, s pomočjo korpusne analize v nadaljevanju pokažemo, da se v vlogi metabesedilnih organizatorjev pojavljajo tipično v strokovnih besedilih, na koncu pa natančneje analiziramo besedilno vlogo izbranih označevalcev in njihovo tipično ubesediljenje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Gorjanc, V. (2024). Špela Vintar, Korpusna analiza vloge označevalcev medleksemskih razmerij v organizaciji besedila. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 117-129. https://doi.org/10.4312/jis.52.3-4.117-129